Życiorys

Urodzony 9 X 1960 r. w Staszowie. Szkoła podstawowa w Szydłowie, województwo świętokrzyskie. Matura: 1979 r. III Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie. Studia filozoficzno-teologiczne: Wyższe Seminarium Duchowne w Tuchowie, święcenia kapłańskie: 1986 r. w Tuchowie. Magisterium z teologii: 1992 r. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, na podstawie pracy: Rozumienie przyczyny sprawczej w filozofii tomistycznej i marksistowskiej, promotor: ks. dr Stanisław Bafia, recenzent: ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec.

Z Rodzicami i Braćmi Z Rodzicami i Braćmi Studia filozoficzne na Wydziale Filozofii, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1988-1994, zakończone tytułem doktora filozofii w 1994 r., na podstawie pracy pt. Bernharda Weltego rozumienie religii w świetle jego filozofii religii, promotor: s. prof. dr hab. Zofia J. Zdybicka, recenzenci: ks. prof. dr hab. E. Morawiec, ks. dr hab. A. Maryniarczyk.

Habilitacja z filozofii w 2003 r. na UKSW w Warszawie, na podstawie ogólnego dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej pt.: Źródła sekularyzacji i sekularyzmu w kulturze europejskiej, recenzenci: ks. prof. dr hab. Ignacy Dec, ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec, prof. UJ dr hab. Jan Skoczyński.

Mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat w Katedrze Metafizyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w 2005 r., a od 2010 r. mianowanie na to stanowisko na czas nieokreślony.

Główne kierunki badań


 • metafizyka klasyczna, a w jej ramach: metodologia metafizyki klasycznej, różne wersje metafizyki, rozumienie człowieka w filozofii klasycznej, potrzeba uprawiania filozofii klasycznej we współczesnej kulturze, filozofia Boga.
 • pozaklasyczne kierunki filozofii, a szczególnie: filozofia Kartezjusza i jego argumenty za istnieniem Boga, Artur Schopenhauer i jego rozumienie religii, Friedrich Nietzsche i jego krytyka religii; fenomenologia Dietricha von Hildebranda i Edyty Stein; próba powiązania fenomenologii z filozofią klasyczną.
 • filozofia żydowska, filozoficzne przyczyny antysemityzmu i postaw przeciwnych.
 • filozofia religii, problem współczesnej sekularyzacji i sekularyzmu od strony ustalenia ich filozoficznych przyczyn, relacja pomiędzy sacrum a profanum we współczesnej kulturze.

Praca zawodowa


 • Od 1992 - wykłady z filozofii, Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie i Tuchowie.
 • Od 1994 - wykłady z filozofii na Wydziale Filozofii ATK/UKSW w Warszawie: w Instytucie Filozofii, Instytucie Ekologii i Bioetyki (do roku 2005); Instytucie Psychologii (do roku 1998).
 • 2003-2013 - wykłady z filozofii na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie.
 • 2001-2007 - wykłady z filozofii na Studiach Zaocznych, Instytutu Ochrony Środowiska UKSW w Warszawie.
 • 2001-2012 - wykłady z filozofii na Studiach Zaocznych, Instytutu Filozofii UKSW w Warszawie.
 • 2006-2009 - wykłady z filozofii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Stanowiska


 • 1994-2005 - adiunkt w Katedrze Katedry Metafizyki Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK/UKSW w Warszawie.
 • od 2005 profesor nadzwyczajny UKSW.
 • od 2005 kierownik Katedry Metafizyki Instytutu Filozofii UKSW.
 • 2005-2012 zastępca Dyrektor Instytutu Filozofii UKSW.
 • 1995-2007 członek i kierownik (od 2003) Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Filozofii UKSW w Warszawie.
 • od 2013 kierownik Sekcji Filozofii Bytu, Boga i Religii UKSW.

Członkostwa


 • 1998 -1999 - sekretarz senatu ATK.
 • od 1998 - członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (Oddział Warszawski).
 • od 2001 - członek Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu.
 • od 2002 - członek Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.
 • od 2002 - członek redakcji Studia z filozofii Boga religii i człowieka.
 • od 2005 - członek Senackiej Komisji ds. Kontaktów Międzynarodowych UKSW.
 • od 2007 - członek Nietzsche Circle, Nowy Jork, USA.
 • od 2007 - członek Nietzsche Society, Nowy Jork, USA.
 • od 2012 - członek redakcji Filozofia i Religia.

Wyjazdy naukowe


 • 1997 - 1998 pobyt naukowy na Fordham University w Nowym Jorku, USA.
 • 2003 - pobyt naukowy na Harvard University w Bostonie, USA.
 • 2007 - pobyt naukowy na Fordham University w Nowym Jorku, USA.

Nagrody


 • 1992 - nagroda Rektora KUL za pracę organizacyjną.
 • 2001, 2004 - nagroda Rektora UKSW za pracę organizacyjno-dydaktyczną.
 • 2010 - Srebrny Krzyż Zasługi, nadany przez Prezydenta RP, za działalność naukowo-dydaktyczną.