Wizyty z Izraela

Od wielu lat interesuję się zagadnieniem relacji polsko-żydowskich, szczególnie na terenie Powiatu Staszowskiego (Ziemia Kielecka). Owocem tych zainteresowań jest kilka artykułów, napisanych wraz z Janem Mazanką, (odpowiedzialny za współpracę z Zagranicą w Starostwie Powiatowym w Staszowie) oraz przy udziale miejscowej młodzieży, w kwartalniku "Powiat Staszowski", ISSN 1641-82-12.

Udało się nawiązać kontakty, począwszy od 2006 r., z różnymi osobami pochodzenia żydowskiego, które są związane z Ziemią Kielecką, a szczególnie z Powiatem Staszowskim. Owocem tych kontaktów było m.in. zorganizowanie wizyty w Staszowie i okolicy, 150 uczniów z Kibutzu Yiftah w Izraelu, w celu spotkania się z polską rodziną we wsi Czajków k/Staszowa, której przodkowie uratowali w czasie wojny 14-letniego Gawriela Singera. Wnuczka uratowanego, nieżyjącego już Gabriela Singera, Ela Zemer spotkała się z Angeliką i Anitą - wnuczkami Andrzeja Tutaka, który uratował wspomnianego Gawriela Singera. Wizyta odbyła się we września 2007.

W następnym roku, we wrześniu 2008 roku, wnuczka Ela Zemer ponownie przyjechała do Staszowa wraz z rodziną: matką, ojcem i rodzeństwem, aby pokazać miejsca gdzie miała miejsce pomoc ich dziadkowi. W archiwum miasta Staszowa odnaleziono akty urodzenia, świadczące o tym, że uratowany Gawriel Singer miał jeszcze o 2 lata młodszą siostrę, a także 3-letniego braciszka, którzy wraz z rodzicami zginęli w Treblince.

Projektem zainteresowała się Ambasada Izraela w Warszawie, stąd dwukrotna wizyta zastępcy ambasadora Nadava Eshcara, w czerwcu 2011 roku, a także we wrześniu 2012 roku, w związku z obchodami 70. rocznicy zagłady społeczności żydowskiej Staszowa. W obchodach tych, oprócz 55 potomków staszowskich Żydów z różnych krajów, uczestniczyło 3 Żydów, którzy w czasie wojny przebywali w Staszowie i szczęśliwie przeżyli. Obecny był także naczelny rabin Polski Michael Schudrich (zob. foto. poniżej).

Wizyty z Izraela - zdjęcie 1
Wizyty z Izraela - zdjęcie 2

Wizyty z Izraela - zdjęcie 3
Wizyty z Izraela - zdjęcie 4

Wizyty z Izraela - zdjęcie 5

Artykuły dotyczące tematyki żydowskiej opublikowanie w kwartalniku "Powiat Staszowski" ISSN 1641-82-12 w latach 2007 - 2013